Romana English

Proiectare în Construcții

Procesul de proiectare se realizează folosind metode moderne de proiectare asistată de calculator, cu soluții software de tip cad, office, windev, etc. fapt ce conduce la o durată scurtă de execuție a proiectului final și efectuarea modificărilor în funcție de cerințele de adaptare ce pot interveni în faza de execuție.

 • Documentații tehnice necesare pentru obținerea certificatului de urbanism;
 • Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism;
 • Studii de fezabilitate;
 • Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții;
 • Proiecte tehnice;
 • Documentație tehnică pentru autorizație de construire;
 • Documentație tehnică pentru autorizație de desființare;
 • Detalii de execuţie;
 • Asistență tehnică de specialitate pe durata realizării proiectului;
 • Verificare de proiecte prin verificatori atestați MLPAT;
 • Expertize tehnice prin experți atestați MLPAT.


Consultanţă Proiectelor Finanțate prin Fonduri Europene

Activitățile de consultanță efectuate de noi se concentrează pe întocmirea cererilor de finanțare și a proiectelor pentru accesarea finanțărilor nerambursabile, precum și implicarea în implementarea cu succes a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Consultanță pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile:
 • Consiliere privind identificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă;
 • Analiza eligibilității în vederea accesării fondurilor nerambursabile;
 • Elaborarea documentațiilor specifice pentru depunerea proiectelor.

Managementul de proiect (implementare proiecte):
 • elaborarea planurilor de management în concordanță cu liniile directoare definite în proiect;
 • asistență în vederea întocmirii documentațiilor de atribuire contracte de achiziții publice;
 • asistență în vederea întocmirii cererilor de rambursare/plata;
 • asistență în vederea întocmirii rapoartelor și notelor justificative.
{literal} {/literal}